SAĞLIK SERVİSİMİZ ...

Kurumumuz sağlık servisinde bir sağlık memuru görev yapmaktadır. Sağlık personeli tarafından revirde ilk yardım uygulaması yapılmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde ileri tetkik ve tedavi için hükümlü ve tutuklularımız devlet ve bölge eğitim hastanelerine sevk edilerek tedavileri sağlanmaktadır.